เลขรอขาย   24870
ลำดับเรื่อง   44
คดีแดง   121/2559
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านตึกชั้นเดียว ,อาคารคอนกรีตชั้นเดียว โครงหลังคา ห้องน้ำ รั้วคอนกรีต
เนื้อที่   0-1-45 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.41691, 46188
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 16/11 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม77 ต.หนองแขม อ.หนองแขม (ภาษีเจริญ) กรุงเทพฯ
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   4,678,840 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 15 ก.พ. 2561
  นัดที่ 2 8 มี.ค. 2561
  นัดที่ 3 29 มี.ค. 2561
  นัดที่ 4 19 เม.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444