เลขรอขาย   24431
ลำดับเรื่อง   3
คดีแดง   474/2558
ทรัพย์ที่ขาย   อาคารสำนักงาน 5 ชั้น
เนื้อที่   0-0-67.90 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.17402
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 46/164 ถนนนวลจันทร์ ซอยนวลจันทร์ 29 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 1,000,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   13,191,620 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 11 ส.ค. 2560
  นัดที่ 2 1 ก.ย. 2560
  นัดที่ 3 22 ก.ย. 2560
  นัดที่ 4 12 ต.ค. 2560
  นัดที่ 5

3

พ.ย. 2560
  นัดที่ 6

24

พ.ย. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444