เลขรอขาย   24130
ลำดับเรื่อง   48
คดีแดง   ผบ.2914/2557
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, บ้านเดียว 1 ชั้น, อาคารจอดรถ, ศาลบรรพบุรุษ, สระว่ายน้ำ
เนื้อที่   1-3-83.2 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.563, 564
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 88/43 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ สุขุมวิท ซอยเทพนฤมิตร ถนนสุขุมวิท 105,107 ต.บางนา อ.บางนา กรุงเทพฯ
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 10,000,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   105,548,290 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 18 ก.ค. 2561
  นัดที่ 2 8 ส.ค. 2561
  นัดที่ 3 29 ส.ค. 2561
  นัดที่ 4 19 ก.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เวลา 9.00 น.

 

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444