เลขรอขาย   23956
ลำดับเรื่อง   9
คดีแดง   ผบ.1019/2558
ทรัพย์ที่ขาย   อาคารชั้นเดียว 1
เนื้อที่   0-0-26.2 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.53901(ทำการขายรวมกับ ฉ.53900 คดีแดงที่ 449/2553 ลำดับที่ 151 เนื้อที่0-1-05 ไร่ มีบ้านตึก 3 ชั้น ลักษณะเชื่อมติดกับอาคารชั้นเดียว โดยวางเงินประกันคดีนี้ 500,000บาท)
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 354 ซอยประชาชื่น37 ถนนประชาชื่น ต.บางซื่อ(บางเขนฝั่งใต้) อ.ดุสิต(บางซื่อ) กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   ฉ.53901 ราคา 1,048,000 บาท (ฉ.53900 ราคา 4,952,880 บาท)
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 18 พ.ค. 2561
  นัดที่ 2 8 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 3 29 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 4 20 ก.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เวลา 9.00 น.

*ผู้ซื้อทรัพย์ต้องเป็นคนเดียวกันทั้ง 2 คดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444