เลขรอขาย   19738
ลำดับเรื่อง   18
คดีแดง   4033/2549
ทรัพย์ที่ขาย   อาคารโรงงาน 4 หลัง (โกดังเก็บสินค้า) ป้อมยาม 1 หลัง รวม 5 หลัง
เนื้อที่   6-1-48.3 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.94801
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 39/15 ซอยเสริมสุวรรณ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 2,500,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   21,668,080 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 7 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 2 28 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 3 19 ก.ค. 2561
  นัดที่ 4 9 ส.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง เวลา 9.30 น.

 

 

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444