เลขรอขาย   19058
ลำดับเรื่อง   22
คดีแดง   6821/2550
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านตึก 2 ชั้น, บ้านชั้นเดียว, ลานจอดรถ
เนื้อที่   1-1-55 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.83585-87,83590-92
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 250/552 หมู่บ้านกรีนวิลล์ ซอย32 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 2,500,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย กรมบังคับคดี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   23,342,840 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 21 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 2 12 ก.ค. 2561
  นัดที่ 3 2 ส.ค. 2561
  นัดที่ 4 23 ส.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เวลา 9.00 น.

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444