เลขรอขาย   14457
ลำดับเรื่อง   29
คดีแดง   ย.316/2547
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น, บ้านเดี่ยว 1 ชั้น, สิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวเปิดโล่งไม่มีผนังกั้น, โรงเลี้ยงแพะ
เนื้อที่   7-3-65 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.17612
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ ล.42/1 ซอยพัฒนาฝั่งใต้ 3,4 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง(คลองพระราชาพิมล) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 500,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   7,481,145 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 14 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 2 5 ก.ค. 2561
  นัดที่ 3 26 ก.ค. 2561
  นัดที่ 4 16 ส.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด  

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เวลา 9.30 น.

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444