เลขรอขาย   23775
ลำดับเรื่อง   143
คดีแดง   ผบ.1737/2556
ทรัพย์ที่ขาย   อาคารร้านอาหาร,อาคารเก็บของ,อาคาร/ส่วนโล่งโครงหลังคาคลุม,สนามชนไก่ และ ห้องน้ำ
เนื้อที่   7-0-33.7 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.3609,ฉ.47007,ฉ.214481-83
ที่ตั้งทรัพย์   ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ ( บางแพรก ) อ.เมืองนนทบุรี ( ตลาดขวัญ ) จ.นนทบุรี
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 5,000,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   94,093,440 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 18 ก.พ. 2560
  นัดที่ 2 11 มี.ค. 2560
  นัดที่ 3 1 เม.ย. 2560
  นัดที่ 4 22 เม.ย. 2560
  นัดที่ 5 13 พ.ค. 2560
  นัดที่ 6 3 มิ.ย. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444