เลขรอขาย   23938
ลำดับเรื่อง   13
คดีแดง   ผบ.1015/2557
ทรัพย์ที่ขาย   อาคารโรงงาน และสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง , บ้านพักคนงาน 1 หลัง, บ่อบำบัดน้ำเสีย, ห้องน้ำชาย-หญิง, ป้อมยาม, แท้งก์น้ำ และส่วนต่อเติมโครงสร้างเหล็ก
เนื้อที่   1-2-61 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.59722 (เดิม 44278)
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 34/3 ถนนเพชรเกษม 91 ซอยศรทอง ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 1,000,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   17,539,750 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 13 ก.ย. 2560
  นัดที่ 2 4 ต.ค. 2560
  นัดที่ 3 25 ต.ค. 2560
  นัดที่ 4 15 พ.ย. 2560
  นัดที่ 5

6

ธ.ค. 2560
  นัดที่ 6

27

ธ.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444