เลขรอขาย   23674
ลำดับเรื่อง   43
คดีแดง   10651/2542
ทรัพย์ที่ขาย   ที่เปล่า
เนื้อที่   0-1-00 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.122147
ที่ตั้งทรัพย์   หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 61 ต.ประเวศ (คลองประเวศฝั่งเหนือ) อ.พระโขนง กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 500,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   5,197,000 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 12 ก.ค. 2560
  นัดที่ 2 2 ส.ค. 2560
  นัดที่ 3 23 ส.ค. 2560
  นัดที่ 4 13 ก.ย. 2560
  นัดที่ 5

4

ต.ค. 2560
  นัดที่ 6

25

ต.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444