เลขรอขาย   24761
ลำดับเรื่อง   170
คดีแดง   กค.235/2559
ทรัพย์ที่ขาย   ที่ดินเปล่า
เนื้อที่   1-0-49 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.92057
ที่ตั้งทรัพย์   ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   4,041,000 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 13 มี.ค. 2561
  นัดที่ 2 3 เม.ย. 2561
  นัดที่ 3 24 เม.ย. 2561
  นัดที่ 4 15 พ.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444