เลขรอขาย   24543
ลำดับเรื่อง   124-2
คดีแดง   ผบ.4164/2555
ทรัพย์ที่ขาย   ที่ดินเปล่า
เนื้อที่   แปลงที่ 2 (0-0-81.8 ไร่)
เอกสารสิทธิ   แปลงที่ 2 (ฉ.97142)
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 281, 114 ถนนนิคมฯ-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกัน แปลงที่ 2 เป็นจำนวน   50,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน  

แปลงที่ 2 ราคา    899,800 บาท

วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 21 เม.ย. 2561
  นัดที่ 2 12 พ.ค. 2561
  นัดที่ 3 2 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 4 23 มิ.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี เวลา 9.30 น.

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444