เลขรอขาย   15845
ลำดับเรื่อง   23
คดีแดง   ธ.2126/2546
ทรัพย์ที่ขาย   ที่ดินเปล่า
เนื้อที่   5-0-48 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.3976
ที่ตั้งทรัพย์   ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   3,072,000 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 30 มี.ค. 2560
  นัดที่ 2 20 เม.ย. 2560
  นัดที่ 3 11 พ.ค. 2560
  นัดที่ 4 1 มิ.ย. 2560
  นัดที่ 5 22 มิ.ย. 2560
  นัดที่ 6 13 ก.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444