เลขรอขาย   23398
ลำดับเรื่อง   29
คดีแดง   ล.849/2558
ทรัพย์ที่ขาย   ที่ดินเปล่า
เนื้อที่   2-3-45 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.4376
ที่ตั้งทรัพย์   ซอยอารีย์สัมพันธ์ 6 ถนนพหลโยธิน ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 25,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   480,900 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 10 ก.ค. 2561
  นัดที่ 2 31 ก.ค. 2561
  นัดที่ 3 21 ส.ค. 2561
  นัดที่ 4 11 ก.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เวลา 10.00น.

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444