เลขรอขาย   22550
ลำดับเรื่อง   13
คดีแดง   5869/2553
ทรัพย์ที่ขาย   ที่ดินเปล่า
เนื้อที่   1-0-01 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.12383
ที่ตั้งทรัพย์   ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.29) ซอยสวนเกษตร ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ (บางเหี้ย) จ.สมุทรปราการ
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของคณะกรรมการฯ   3,007,500 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 29 ส.ค. 2560
  นัดที่ 2 19 ก.ย. 2560
  นัดที่ 3 10 ต.ค. 2560
  นัดที่ 4 31 ต.ค. 2560
  นัดที่ 5

21

พ.ย. 2560
  นัดที่ 6

12

ธ.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444