เลขรอขาย   13458
ลำดับเรื่อง   274
คดีแดง   ธ.143/2546
ทรัพย์ที่ขาย   ที่ดินเปล่า
เนื้อที่   1-0-34 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.10732
ที่ตั้งทรัพย์   หมู่บ้านสวนเกษตร เลคพาราไดซ์ 1 ซอยสวนเกษตร เลคพาราไดซ์ 1 ถนนประชาสำราญ ต.คลองสิบสอง (คลองซอยที่ 12 ฝั่งตะวันตก) อ.หนองจอก กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 50,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   894,040 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 12 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 2 3 ก.ค. 2561
  นัดที่ 3 24 ก.ค. 2561
  นัดที่ 4 14 ส.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เวลา 9.00น.

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444