เลขรอขาย   24147
ลำดับเรื่อง   29
คดีแดง   ผบ.48/2558
ทรัพย์ที่ขาย   ห้องชุด
เนื้อที่   27.60 ตารางเมตร
เอกสารสิทธิ   ห้องชุดเลขที่ 602/513
ที่ตั้งทรัพย์   ห้องชุดเลขที่ 602/513 ชั้นที่ 5 อาคารเลขที่ 2 ไอ-เฮ้าส์ พระราม 9 เอกมัย ถนนพระราม 9 ต.บางกะปิ (ลาดพร้าวฝั่งเหนือ) อ.ห้วยขวาง (บางกะปิ) กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   1,229,182.50 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 25 ก.ค. 2560
  นัดที่ 2 15 ส.ค. 2560
  นัดที่ 3 5 ก.ย. 2560
  นัดที่ 4 26 ก.ย. 2560
  นัดที่ 5

17

ต.ค. 2560
  นัดที่ 6

7

พ.ย. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444