เลขรอขาย   23074
ลำดับเรื่อง   24
คดีแดง   ย.1108/2551
ทรัพย์ที่ขาย   ห้องชุด
เนื้อที่   24.5 ตารางเมตร
เอกสารสิทธิ   ห้องชุด 16/341
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 16/341 ชั้น 3 อาคาร 1 อาคารชุดคาสซึลคอนโดทาวน์ 2 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว-วังหิน 7 ต.วังทองหลาง อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพ
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 25,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   330,750 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 18 เม.ย. 2560
  นัดที่ 2 9 พ.ค. 2560
  นัดที่ 3 30 พ.ค. 2560
  นัดที่ 4 20 มิ.ย. 2560
  นัดที่ 5

11

ก.ค. 2560
  นัดที่ 6

1

ส.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444