เลขรอขาย   24790
ลำดับเรื่อง   44
คดีแดง   ผบ.4573/2559
ทรัพย์ที่ขาย   ห้องชุด
เนื้อที่   28.32 ตร.ม.
เอกสารสิทธิ   ห้องชุดเลขที่ 135/118
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 135/118 ชั้น 4 อาคารบี1 อาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 50,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   679,680 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 5 เม.ย. 2561
  นัดที่ 2 26 เม.ย. 2561
  นัดที่ 3 17 พ.ค. 2561
  นัดที่ 4 7 มิ.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เวลา 9.30 น.

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444