เลขรอขาย   24674
ลำดับเรื่อง   20
คดีแดง   ผบ.156/2558
ทรัพย์ที่ขาย   ห้องชุด
เนื้อที่   35.28 ตร.ม.
เอกสารสิทธิ   ห้องชุดเลขที่ 188/168
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 188/168 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ 2 อาคารชุดแอร์ลิงค์ เรสซิเด้นซ์ ซอยร่มเกล้า52/1 ถนนร่มเกล้า ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   1,009,350 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 28 มี.ค. 2561
  นัดที่ 2 18 เม.ย. 2561
  นัดที่ 3 9 พ.ค. 2561
  นัดที่ 4 30 พ.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444