เลขรอขาย   21096
ลำดับเรื่อง   179
คดีแดง   301/2542
ทรัพย์ที่ขาย   ห้องชุด
เนื้อที่   20.52 ตารางเมตร
เอกสารสิทธิ   ห้องชุดเลขที่ 813/8
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 813/8 ชั้น 1 อาคารเลขที่ 1 อาคาร ซี อาคารชุดพรหมพิมาน 2 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 101 แยก 29 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 25,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   266,760 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 12 ม.ค. 2561
  นัดที่ 2 2 ก.พ. 2561
  นัดที่ 3 23 ก.พ. 2561
  นัดที่ 4 16 มี.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444