เลขรอขาย   24801
ลำดับเรื่อง   111
คดีแดง   ผบ.2160/2559
ทรัพย์ที่ขาย   ห้องชุด
เนื้อที่   51.87 ตารางเมตร
เอกสารสิทธิ   ห้องชุดเลขที่ 98/475
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 98/475 ชั้น 20 อาคารเลขที่ 1 อาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   1,943,095 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 18 ม.ค. 2561
  นัดที่ 2 8 ก.พ. 2561
  นัดที่ 3 28 ก.พ. 2561
  นัดที่ 4 22 มี.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444