เลขรอขาย   19066
ลำดับเรื่อง   98
คดีแดง   ธ.3265/2548
ทรัพย์ที่ขาย   อาคารพาณิชย์ 3.75 ชั้น , อาคารโกดังชั้นเดียว
เนื้อที่   0-1-14.6 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.60218-19, 60225, 60228-30, 84414
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 8/13 ก.1, 8/13 ก.2, 8/13 ก.10 ถนนประชาสุข ซอยอินทามระ 44 ต.สามเสนใน (บางซื่อฝั่งใต้) อ.พญาไท (บางซื่อ) กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 1,000,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   12,306,275 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 11 ส.ค. 2560
  นัดที่ 2 1 ก.ย. 2560
  นัดที่ 3 22 ก.ย. 2560
  นัดที่ 4 12 ต.ค. 2560
  นัดที่ 5 3 พ.ย. 2560
  นัดที่ 6 24 พ.ย. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 - Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -
  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444