เลขรอขาย   24103
ลำดับเรื่อง   93
คดีแดง   ผบ.1355/2552
ทรัพย์ที่ขาย   ตึกแถว 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย 6 คูหา ทะลุถึงกัน
เนื้อที่   0-1-37 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.92827-30 จดจำนอง2ลำดับ ฉ.92831-32
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 40/76-81 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 76 ต.บางบอน อ.บางขุนเทียน กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 500,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   8,340,176 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 28 ส.ค. 2560
  นัดที่ 2 18 ก.ย. 2560
  นัดที่ 3 9 ต.ค. 2560
  นัดที่ 4 30 ต.ค. 2560
  นัดที่ 5 20 พ.ย. 2560
  นัดที่ 6 8 ธ.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444