เลขรอขาย   6739
ลำดับเรื่อง   80
คดีแดง   11487/2542
ทรัพย์ที่ขาย   ตึกแถว 4 ชั้น
เนื้อที่   0-3-60 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.3697
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 428/10-11 ซอยตรงข้ามซอย31/3 ถนนอิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.ธนบุรี กทม
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 5,000,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   87,717,600 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 30 เม.ย. 2561
  นัดที่ 2 21 พ.ค. 2561
  นัดที่ 3 11 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 4 2 ก.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด  

อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เวลา 9.00 น.

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444