เลขรอขาย   24718
ลำดับเรื่อง   58
คดีแดง   ผบ.3365/2556
ทรัพย์ที่ขาย   ตึกแถว 3.5 ชั้น
เนื้อที่   00-0-18 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.1370
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 909/240 (เดิมเลขที่ 56/240) หมู่บ้านร่มเย็น ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 63 ต.หลักสอง อ.หนองแขม กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   1,145,520 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 28 ส.ค. 2560
  นัดที่ 2 18 ก.ย. 2560
  นัดที่ 3 9 ต.ค. 2560
  นัดที่ 4 30 ต.ค. 2560
  นัดที่ 5

20

พ.ย. 2560
  นัดที่ 6

8

ธ.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444