เลขรอขาย   24967
ลำดับเรื่อง   5
คดีแดง   ผบ.1896/2559
ทรัพย์ที่ขาย   อาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น
เนื้อที่   0-0-17.3 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.38706
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 366/20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองถนน อ.บางเขน กรุงเทพฯ
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " นัดที่ 1 สั่งจ่าย กรมบังคับคดี นัดที่ 2-4 สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   3,998,325 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 13 เม.ย. 2561
  นัดที่ 2 1 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 3 22 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 4 13 ก.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   นัดที่ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 เวลา 10.00 น.

นัดที่ 2-4 อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เวลา 9.00 น.

 

 

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444