เลขรอขาย   17145
ลำดับเรื่อง   159
คดีแดง   ธ.3225/2546
ทรัพย์ที่ขาย   อาคารตึกสำนักงาน 3.5 ชั้น และโกดัง
เนื้อที่   0-2-55 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.114431, 114432
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 73/1 ถนนประชาชื่น ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-4 ต.ท่าทราย อ.บางเขน (ตลาดขวัญ) กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 1,000,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   16,371,000 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 19 ม.ค. 2561
  นัดที่ 2 9 ก.พ. 2561
  นัดที่ 3 2 มี.ค. 2561
  นัดที่ 4 23 มี.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444