เลขรอขาย   24789
ลำดับเรื่อง   100
คดีแดง   ผบ.4616/2559
ทรัพย์ที่ขาย   อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา
เนื้อที่   0-0-34 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.112095-96 (ขายรวม)
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 169/120-21 หมู่บ้านโครงการสายสี่สแควร์ ถนนพุทธมณฆล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   3,319,940 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 6 ก.ย. 2560
  นัดที่ 2 27 ก.ย. 2560
  นัดที่ 3 18 ต.ค. 2560
  นัดที่ 4 8 พ.ย. 2560
  นัดที่ 5

29

พ.ย. 2560
  นัดที่ 6

20

ธ.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444