เลขรอขาย   10153
ลำดับเรื่อง   64
คดีแดง   3754/2535
ทรัพย์ที่ขาย   ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
เนื้อที่   0-0-16 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.176732
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 2/93 หมู่บ้านพิมานนิเวศน์ ถนนซอยสามัคคี ซอยสามัคคี 25 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จ.นนทบุรี
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 50,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   680,000 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 17 ก.พ. 2561
  นัดที่ 2 10 มี.ค. 2561
  นัดที่ 3 31 มี.ค. 2561
  นัดที่ 4 21 เม.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444