เลขรอขาย   23265
ลำดับเรื่อง   2
คดีแดง   ล.4564/2551
ทรัพย์ที่ขาย   ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
เนื้อที่   0-0-54 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.249542 (เลขเดิม 16639)
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 35/2 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 43 แยก 2 ต.บางครุ อ.พระประแดง(เมือง) จ.สมุทรปราการ
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   2,962,440 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 16 ก.พ. 2561
  นัดที่ 2 9 มี.ค. 2561
  นัดที่ 3 30 มี.ค. 2561
  นัดที่ 4 20 เม.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444