เลขรอขาย   22247
ลำดับเรื่อง   20
คดีแดง   4602/2551
ทรัพย์ที่ขาย   ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
เนื้อที่   0-0-18 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.23353
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 17/181 หมู่บ้านพฤกษา 10 ถนนไทรย้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   1,161,940 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 10 มี.ค. 2560
  นัดที่ 2 31 มี.ค. 2560
  นัดที่ 3 21 เม.ย. 2560
  นัดที่ 4 11 พ.ค. 2560
  นัดที่ 5

2

มิ.ย. 2560
  นัดที่ 6

23

มิ.ย. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444