เลขรอขาย   22085
ลำดับเรื่อง   9
คดีแดง   ผบ.96/2553
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านตึก 2 ชั้น
เนื้อที่   0-0-76 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.141688  ติดจำนอง นายอำนวย ใสสุวรรณ มูลจ/น 1.90 ลบ.
ที่ตั้งทรัพย์   ถนนราชพฤกษ์ ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 1,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   20,000 บาท (ขายโดยการจำนองติดไป)
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   3,252,000 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 16 ต.ค. 2560
  นัดที่ 2 6 พ.ย. 2560
  นัดที่ 3 27 พ.ย. 2560
  นัดที่ 4 18 ธ.ค. 2560
  นัดที่ 5 8 ม.ค. 2561
  นัดที่ 6 29 ม.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444