เลขรอขาย   12440
ลำดับเรื่อง   9
คดีแดง   2204/2545
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านตึก 2 ชั้น(แปลงที่1), บ้านตึก 2 ชั้น(แปลงที่3), ที่ดินเปล่า(แปลงที่4)
เนื้อที่   0-0-61 ไร่(แปลงที่1), 0-0-54 ไร่(แปลงที่3), 0-0-53.9 ไร่(แปลงที่4)
เอกสารสิทธิ   ฉ.4275(แปลงที่1), ฉ.4278(แปลงที่2), ฉ.4279(แปลงที่3), ฉ.4280(แปลงที่4)
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 128/155 หมู่บ้านวาเลนไทน์ วิลล์ ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 46 แยก 11 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม กทม.(แปลงที่1)

เลขที่ 128/151 หมู่บ้านวาเลนไทน์ วิลล์ ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 46 แยก 11 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม กทม.(แปลงที่3-4)

เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกัน ทรัพย์หมาย ก(แปลงที่1,ที่2) เป็นจำนวนแปลงละ 150,000 บาท
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกัน ทรัพย์หมาย ข(แปลงที่3,ที่4) เป็นจำนวนแปลงละ 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย กรมบังคับคดี เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   แปลงที่1      จำนวน 2,725,570 บาท

แปลงที่3-4    จำนวน 4,103,100 บาท

วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 25 ม.ค. 2561
  นัดที่ 2 15 ก.พ. 2561
  นัดที่ 3 8 มี.ค. 2561
  นัดที่ 4 29 มี.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อารคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

 

 

 

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444