เลขรอขาย   19907
ลำดับเรื่อง   81
คดีแดง   พ.3870/2550
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
เนื้อที่   0-0-23 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.130802
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 75/1 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 62 ต.บางซื่อ(บางเขนฝั่งใต้) อ.ดุสิต(บางซื่อ) กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 50,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   693,000 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 23 มิ.ย. 2560
  นัดที่ 2 14 ก.ค. 2560
  นัดที่ 3 4 ส.ค. 2560
  นัดที่ 4 25 ส.ค. 2560
  นัดที่ 5

15

ก.ย. 2560
  นัดที่ 6

6

ต.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

 

 

 

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444