เลขรอขาย   24547
ลำดับเรื่อง   71
คดีแดง   ผบ.326/2559
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
เนื้อที่   0-0-50.7 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.111259
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 199/31 หมู่บ้านไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   3,641,685 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 19 เม.ย. 2560
  นัดที่ 2 9 พ.ค. 2560
  นัดที่ 3 31 พ.ค. 2560
  นัดที่ 4 21 มิ.ย. 2560
  นัดที่ 5

12

ก.ค. 2560
  นัดที่ 6

2

ส.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444