เลขรอขาย   24177
ลำดับเรื่อง   70
คดีแดง   ผบ.622/2556
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
เนื้อที่   00-1-32.8 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.209473
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 159/652 หมู่บ้านวิลล่า รามอินทรา ถนนคู้บอน ซอย 27 ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 500,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   5,160,175 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 5 ก.ย. 2560
  นัดที่ 2 26 ก.ย. 2560
  นัดที่ 3 17 ต.ค. 2560
  นัดที่ 4 7 พ.ย. 2560
  นัดที่ 5

28

พ.ย. 2560
  นัดที่ 6

19

ธ.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444