เลขรอขาย   18736
ลำดับเรื่อง   69
คดีแดง   ธ.1314/2549
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
เนื้อที่   0-0-76.6 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.45503
ที่ตั้งทรัพย์   79/303 หมู่บ้านอินทรชิดชัย ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   1,242,000 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 20 เม.ย. 2560
  นัดที่ 2 11 พ.ค. 2560
  นัดที่ 3 1 มิ.ย. 2560
  นัดที่ 4 22 มิ.ย. 2560
  นัดที่ 5

13

ก.ค. 2560
  นัดที่ 6

3

ส.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด    

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444