เลขรอขาย   20578
ลำดับเรื่อง   26
คดีแดง   ผบ.555/2551
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
เนื้อที่   0-0-51.9 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.64638
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 211/33 หมู่บ้านสวนพลอยไพลิน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 10,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีังหวัดสมุทรสาคร เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   2,514,200 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 14 ก.พ. 2561
  นัดที่ 2 7 มี.ค. 2561
  นัดที่ 3 28 มี.ค. 2561
  นัดที่ 4 18 เม.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444