เลขรอขาย   25171
ลำดับเรื่อง   37-1
คดีแดง   ผบ.489/2560
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
เนื้อที่   1-1-6.60 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.22608
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 2 ม.10 ถนนสายบ้านอ้ายแม่น ม.7 ต.โคกม่ง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   1,403,340 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 5 ก.ค. 2561
  นัดที่ 2 26 ก.ค. 2561
  นัดที่ 3 16 ส.ค. 2561
  นัดที่ 4 6 ก.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศขายทอดตลาด และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444, 02-230-1765-6, 02-230-2226