เลขรอขาย   24941
ลำดับเรื่อง   20
คดีแดง   ผบ.2186/2560
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
เนื้อที่   0-0-69 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.31990
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 28/99 หมู่บ้านสวัสดิการ3 ซอยแยก7 ถนนสวัสดิการ3 ต.หนองแขม อ.หนองแขม(ภาษีเจริญ) กรุงเทพฯ
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   1,235,025 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 17 พ.ค. 2561
  นัดที่ 2 7 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 3 28 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 4 19 ก.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เวลา 9.00 น.

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444