เลขรอขาย   24794
ลำดับเรื่อง   52
คดีแดง   ผบ.104/2560
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว,โรงจอดรถ
เนื้อที่   0-0-62 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.122867
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 16/102 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   2,173,750 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 17 มี.ค. 2561
  นัดที่ 2 7 เม.ย. 2561
  นัดที่ 3 28 เม.ย. 2561
  นัดที่ 4 19 พ.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   นัดที่ 1-2 ห้องแปซิฟิฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา

นัดที่ 3-4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444