เลขรอขาย   23750
ลำดับเรื่อง   29
คดีแดง   ผบ.1087/2556
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านตึก 1 ชั้น
เนื้อที่   0-0-17 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.101152
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 4100 หมู่บ้านเปรมฤทัย 20 แยก 7 ซอยศรีนครินทร์ 48 ถนนศรีนครินทร์ ต.หนองแขม(พระโขนงฝั่งใต้) อ.ประเวศ(พระโขนง) กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 50,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   740,464 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 23 พ.ค. 2561
  นัดที่ 2 13 มิ.ย. 2561
  นัดที่ 3 4 ก.ค. 2561
  นัดที่ 4 25 ก.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เวลา 9.00 น.

 

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444