เลขรอขาย   23523
ลำดับเรื่อง   120
คดีแดง   ผบ.868/2553
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านตึก 2 ชั้น
เนื้อที่   0-0-89 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.88118
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 54/3  หมู่บ้านวิชิตนคร ซอยพระราม2 ซอย39 ถนนพระราม2 ต.บางมด (ท่าข้าม) อ.บางขุนเทียน กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   3,311,500 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 26 ก.พ. 2561
  นัดที่ 2 19 มี.ค. 2561
  นัดที่ 3 9 เม.ย. 2561
  นัดที่ 4 30 เม.ย. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เวลา 9.00 น.

 

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444