เลขรอขาย   24690
ลำดับเรื่อง   20
คดีแดง   พ.1433/2556
ทรัพย์ที่ขาย   บ้านพักอาศัยตึก 2 ชั้น
เนื้อที่   00-1-49.1 ไร่
เอกสารสิทธิ   ฉ.73370
ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 115 หมู่บ้านมณฑลวิลล์ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21/1 แยก 8 ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กทม.
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   4,187,568 บาท
วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 19 ส.ค. 2560
  นัดที่ 2 9 ก.ย. 2560
  นัดที่ 3 30 ก.ย. 2560
  นัดที่ 4 21 ต.ค. 2560
  นัดที่ 5

11

พ.ย. 2560
  นัดที่ 6

2

ธ.ค. 2560
สถานที่ขายทอดตลาด   อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

 

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444