<%@ Language=JavaScript %> ::: มหกรรมขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน :::  ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี

 

-เครื่องจักร-

เลขรอขาย จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

นัดที่ 1 นัดที่ 2 นัดที่ 3 นัดที่ 4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
23310 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง เครื่องจักร 10,000,000 21 ส.ค. 2561 11 ก.ย. 2561 2 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561

กลับหน้าหลัก

 

 

© 2014 Bangkok Bank Public Company Limited. All rights reserved.