<%@ Language=JavaScript %> ::: มหกรรมขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน :::  ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี

 

-ห้องชุด-

เลขรอขาย จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

นัดที่ 1 นัดที่ 2 นัดที่ 3 นัดที่ 4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20432 กรุงเทพ จตุจักร ห้องชุด 541,620 21 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 2 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
17177 กรุงเทพ ธนบุรี ห้องชุด 1,866,820 13 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 18 มิ.ย. 2561 9 ก.ค. 2561
21846 กรุงเทพ บางกะปิ ห้องชุด

209,690

26 พ.ค. 2561 16 มิ.ย. 2561 7 ก.ค. 2561 28 ก.ค. 2561
25103 กรุงเทพ บางเขน ห้องชุด 827,152 12 มิ.ย. 2561 3 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561 14 ส.ค. 2561
24832 กรุงเทพ พญาไท ห้องชุด 7,781,484 18 พ.ค. 2561 8 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 20 ก.ค. 2561
11286 สมุทรปราการ บางพลี ห้องชุด 360,000 10 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 11 ก.ย. 2561
17772 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้องชุด 275,625 24 เม.ย. 2561 15 พ.ค. 2561 5 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561
5498 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้องชุด

399,000

18 พ.ค. 2561 8 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 20 ก.ค. 2561
24891 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้องชุด 275,625 31 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 2 ส.ค. 2561

กลับหน้าหลัก

© 2014 Bangkok Bank Public Company Limited. All rights reserved.