<%@ Language=JavaScript %> ::: มหกรรมขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน :::  ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี

 

-ห้องชุด-

เลขรอขาย จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23074 กรุงเทพ บางกะปิ ห้องชุด

330,750

24567 นนทบุรี เมือง ห้องชุด

1,171,275

กลับหน้าหลัก

© 2014 Bangkok Bank Public Company Limited. All rights reserved.