<%@ Language=JavaScript %> ::: มหกรรมขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน :::  ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี

 

-บ้านเดี่ยว-

กรุงเทพมหานคร

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

22553 กรุงเทพ ตลิ่งชัน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 5,832,000
10319 กรุงเทพ บางกอกน้อย บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 4,924,800
20437 กรุงเทพ บางกะปิ บ้านตึก 1 ชั้น

1,100,000

12692 กรุงเทพ บางกะปิ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 1,650,000
4101 กรุงเทพ บางเขน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

4,622,213

9631 กรุงเทพ บางเขน บ้านตึก 2 ชั้น 148,393,675
7626 กรุงเทพ บางเขน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 5,136,030
23046 กรุงเทพ ประเวศ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2,895,000
22843 กรุงเทพ มีนบุรี บ้านตึกชั้นเดียว

8,693,995

23266 กรุงเทพ ตลิ่งชัน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3,050,400
23266 กรุงเทพ บางขุนเทียน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 8,746,500

 

ปทุมธานี

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23327 ปทุมธานี คลองหลวง บ้านเดี่ยว

3,588,050

 

สมุทรปราการ

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23411 สมุทรปราการ บางพลี บ้านตึก 2 ชั้น

3,277,000

14797 สมุทรปราการ เมือง บ้านชั้นเดียว

1,100,000

 

สมุทรสาคร

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23708 สมุทรสาคร เมือง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3,491,500

 

นนทบุรี

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23577 นนทบุรี บางกรวย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

2,287,125

23436 นนทบุรี บางกรวย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

2,050,000

 

กาญจนบุรี

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

2569 กาญจนบุรี ท่ามะกา บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

326,082

 

เชียงใหม่

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

19179 เชียงใหม่ เมือง บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

3,264,640

 

เชียงราย

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

22175 เชียงราย เมือง บ้านเดี่ยว 2 ขั้น

1,479,000

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก