<%@ Language=JavaScript %> ::: มหกรรมขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน :::  ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี

 

 

-บ้านเดี่ยว-

กรุงเทพมหานคร

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

10319 กรุงเทพ บางกอกน้อย บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 4,924,800.- บาท
7626 กรุงเทพ บางเขน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 5,136,030.- บาท
23037 กรุงเทพ ดอนเมือง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2,539,282.65 บาท
337/2541 กรุงเทพ บางกะปิ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3,600,000.- บาท
23806 กรุงเทพ บางเขน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3,139,287.50 บาท
23304 กรุงเทพ มีนบุรี บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 1,076,120.- บาท
23850 กรุงเทพ ลาดกระบัง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3,028,762.50 บาท
21084 กรุงเทพ บางกะปิ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 1,385,520.- บาท
152/2554 กรุงเทพ บางขุนเทียน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4,880,000.- บาท
23845 กรุงเทพ บางขุนเทียน บ้านแฝด 2 ชั้น 979,740.- บาท
4168/2542 กรุงเทพ ธนบุรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 673,800.- บาท

 

ปทุมธานี

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23327 ปทุมธานี คลองหลวง บ้านเดี่ยว

3,588,050.- บาท

23828 ปทุมธานี ธัญบุรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,327,380.- บาท

23656 ปทุมธานี ธัญบุรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3,605,040.- บาท

 

สมุทรปราการ

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23680 สมุทรปราการ เมือง บ้านเดี่ยว 2ชั้น

2,490,241.50 บาท

23844 สมุทรปราการ เมือง บ้านเดี่ยว 2ชั้น

4,907,972.50 บาท

 

นนทบุรี

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23619 นนทบุรี บางกรวย บ้านแฝด 2 ชั้น

1,352,962.50 บาท

23590 นนทบุรี เมือง บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

1,829,340.- บาท

 

เชียงราย

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

 

ภูเก็ต

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

3016/2555_1 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,490,400.- บาท

3016/2555_2 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,420,400.- บาท

3016/2555_3 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,294,400.- บาท

3016/2555_4 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

7,053,200.- บาท

 

เพชรบุรี

เลขรอขาย จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

395/2545,228/2556 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บ้านตึก 1 ชั้นและโกดังเก็บของ

6,216,200.-บาท

 

 

กลับหน้าหลัก