<%@ Language=JavaScript %> ::: มหกรรมขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน :::  ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี

 

 

-บ้านเดี่ยว-

กรุงเทพมหานคร

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

337/2541 กรุงเทพ บางกะปิ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3,600,000.- บาท
23304 กรุงเทพ มีนบุรี บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 1,076,120.- บาท
23850 กรุงเทพ ลาดกระบัง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3,028,762.50 บาท
152/2554 กรุงเทพ บางขุนเทียน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4,880,000.- บาท
23845 กรุงเทพ บางขุนเทียน บ้านแฝด 2 ชั้น 979,740.- บาท
4168/2542 กรุงเทพ ธนบุรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 673,800.- บาท

สมุทรปราการ

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23680 สมุทรปราการ เมือง บ้านเดี่ยว 2ชั้น

2,490,241.50 บาท

 

ภูเก็ต

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

3016/2555_1 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,490,400.- บาท

3016/2555_2 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,420,400.- บาท

3016/2555_3 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,294,400.- บาท

3016/2555_4 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

7,053,200.- บาท

 

กลับหน้าหลัก