<%@ Language=JavaScript %> ::: มหกรรมขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน :::  ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี

 

-บ้านเดี่ยว-

กรุงเทพมหานคร

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

10319 กรุงเทพ บางกอกน้อย บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 4,924,800
12692 กรุงเทพ บางกะปิ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 1,650,000
9631 กรุงเทพ บางเขน บ้านตึก 2 ชั้น 148,393,675
7626 กรุงเทพ บางเขน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 5,136,030
23266 กรุงเทพ ตลิ่งชัน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3,050,400
23266 กรุงเทพ บางขุนเทียน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 8,746,500
23099 กรุงเทพ ลาดกระบัง บ้านตึก 3 ชั้น 4,571,100
23037 กรุงเทพ ดอนเมือง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2,539,282.65

 

ปทุมธานี

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23327 ปทุมธานี คลองหลวง บ้านเดี่ยว

3,588,050

 

สมุทรปราการ

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

14797 สมุทรปราการ เมือง บ้านชั้นเดียว

1,100,000

23680 สมุทรปราการ เมือง บ้านเดี่ยว 2ชั้น

2,490,241.50

 

สมุทรสาคร

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23708 สมุทรสาคร เมือง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3,491,500

 

นนทบุรี

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

23619 นนทบุรี บางกรวย บ้านแฝด 2 ชั้น

1,352,962.50

23590 นนทบุรี เมือง บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

1,829,340

 

กาญจนบุรี

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

 

เชียงใหม่

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

19179 เชียงใหม่ เมือง บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

3,264,640

 

เชียงราย

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

22175 เชียงราย เมือง บ้านเดี่ยว 2 ขั้น

1,479,000

 

ภูเก็ต

เลขรอขาย

จังหวัด เขต/อำเภอ ประเภททรัพย์

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน

3016/2555_1 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,490,400

3016/2555_2 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,420,400

3016/2555_3 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

6,294,400

3016/2555_4 ภูเก็ต ถลาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

7,053,200

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก